Інтернет-школа психолого-педагогічної грамотності

   


Реєстрація учасників тренінгів

 тРЕНІНГИ ДЛЯ ОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Шановні слухачі курсів підвищення кваліфікації вчителів, які прибули на курси очної форми навчання з 19 лютого 2018 року. Просимо Вас зареєструватись на тренінги за посиланнями:

 

Тренінг №1: «ТЕХНОЛОГІЯ  «СТВОРЕННЯ СИТУАЦІЇ УСПІХУ».

Тренер: Богославець Галина Іванівна, старший викладач кафедри професійного розвитку педагогів.

https://docs.google.com/forms/d/1dEU88MgTBGCkiUh15Iaee0KhgsLM6P9rq7n48-pF0SQ/edit

 

Тренінг №2: «ДИЗАЙН-МИСЛЕННЯ ДЛЯ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ».

Тренер: Андрющенко Тетяна Костянтинівна, завідувач кафедри професійного розвитку педагогів, доктор педагогічних наук

https://docs.google.com/forms/d/1hTsOozBzYewguzF0GTRUGyq_fC0gG6MUjhhggzukCVY/edit

 

Тренінг №3 «ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ ЯК ДОСЛІДЖЕННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ ТА УЧНЯ»

Тренер: Норкіна Олена Валеріївна, доцент кафедри професійного розвитку педагогів, кандидат педагогічних наук

https://docs.google.com/forms/d/1HiqzEX9e6fTsDwAa_A8QH9bz4TUFm-YRr3e2JGfpcLU/edit

 

Тренінг №4: «БІОАДЕКВАТНА МЕТОДИКА – ОСНОВА ГУМАННОГО УРОКУ»

Тренер: Гаряча Світлана Анатоліївна, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, кандидат педагогічних наук

https://docs.google.com/forms/d/1XRdPydu828GD-PMvJbl3O3z2357INuRoyTGyQnq6Ffw/edit

 

Тренінг №5: «УПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС»

Тренер: Крутенко Ольга Володимирівна, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, кандидат педагогічних наук

https://docs.google.com/forms/d/1XYLYA0IWTzzP-8EkVtPemHg3yQFT2j7CAaaFeAfZlEM/edit

 

Тренінг №6 «ВИКОРИСТАННЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ  МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ»

Тренер: Добровольська Людмила Насибівна, завідувач відділу початкової освіти

https://docs.google.com/forms/d/1Qz8ccdN59Law6hsr3Xe4YIP-E1nZx5vNeu9gxMbtvew/edit

 

Тренінг №7: «ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ»

Тренер: Степанова Наталія Михайлівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри професійного розвитку педагогів

https://docs.google.com/forms/d/1u7AaHDpIhsm5r_nxWxJusp5dGrJ2KZ3EoKWeE_nW2YM/edit

 

Тренінг №8: «Підприємливість та фінансова грамотність  як наскрізна лінія інтеграції навчальних предметів і предметних циклів»

Тренер: Мойсеєва Світлана Григорівна, завідувач лабораторії природничо-математичних дисциплін.

https://docs.google.com/forms/d/1asmw76uYtm736DfFtwIkSNSY6ctHaBd9ZGdytIuIIUo/edit

 

Тренінг №9: «Створення навчального середовища в Classroom».

Тренер: Северинова Алла Миколаївна, методист лабораторії природничо-математичних дисциплін.

https://docs.google.com/forms/d/1If_0fKSpkRFG67z02B7sj9ZxprS4TkpAYMDBTLgD3Ew/edit

 

Тренер №10: «Методика оцінювання: шкали, індикатори, незалежні іспити».

Тренери: Лісова Наталія Іванівна, викладач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, кандидат педагогічних наук; Січкар Світлана Іванівна, завідувач лабораторії гуманітарних дисциплін; Архипова Валентина Петрівна, методист лабораторії гуманітарних дисциплін.

 

https://docs.google.com/forms/d/1mN4zMqkEiuVpWJBqpeevDVDnxduk7ZKYgtx4kh-v88M/edit

 

Тренінги для очно-дистанційної форми навчання

 

Шановні слухачі курсів підвищення кваліфікації вчителів, які прибули на курси очно-дистанційної форми навчання з 19 лютого 2018 року. Просимо Вас зареєструватись на тренінги за посиланнями:

Тренінг №1:  «ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА»

Тренер: Волошенко Олена Валентинівна, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент

https://docs.google.com/forms/d/1BBNtCGGooh4RJUGx-GGJFIOR7McH1c6ZA3h-wzBfB-0/edit

 

Тренінг №2: «ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  ОСОБИСТОСТІ»

Тренер: Андрющенко Тетяна Костянтинівна, завідувач кафедри професійного розвитку педагогів, доктор педагогічних наук

https://docs.google.com/forms/d/1Ss4dtDTQ1AMhPXzV9Ydbupdn0bV1rndsWtgj7A_lPXc/edit