Інтернет-школа психолого-педагогічної грамотності

   

Школа психологічної грамотності

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Інтернет-школу психологічної грамотності

І. Загальні положення

1.1. Положення про Інтернет-школу психологічної грамотності (далі – Положення) розроблено згідно з Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту»,  «Про інноваційну діяльність», Концепцією розвитку післядипломної освіти в Україні, Концепцією розвитку дистанційної освіти в Україні, Указу Президента України «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні», «Про затвердження Державної програми «Вчитель» із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України (від 11 травня 2011 року №493), іншими актами чинного законодавства з питань освіти, що регламентують питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

1.2. Систематичне підвищення кваліфікації є безпосереднім службовим обов’язком кожного педагогічного працівника.

1.3. Набуття психологічної грамотності здійснюється впродовж усієї трудової діяльності з метою неперервного підвищення рівня професійних компетенцій педагогів відповідно до вимог модернізації системи освіти в Україні.

1.4. Інтернет-школа психологічної грамотності  (далі І Ш П Г) – є складовою інформаційного освітнього простору (ІКОП) Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників.

1.5. І Ш П Г функціонує як компонент Черкаського освітнього порталу (сайту Черкаського ІПОПП).

1.6. І Ш П Г не є юридичною особою.

1.7. Навчання в І Ш П Г здійснюється на безоплатній основі.

1.8. Учасниками  І Ш П Г є педагогічні працівники області, психологи, методисти ЧОІПОПП, науковці.

ІІ. Метою діяльності І Ш П Г  є:

 1. Формування психологічної грамотності освітян області,створення умов для набуття та зростання психологічної компетентності,  зокрема,  у міжкурсовий період через цілеспрямовану самоосвіту.
 2. Здійснення підвищення кваліфікації педагогів області за технологіями дистанційного навчання засобами Інтернет.

ІІІ. Основні завдання діяльності І Ш П Г :

3.1. Здійснення науково - психологічного супроводу професійної діяльності педагогів.

3.2. Здійснення просвітницької діяльності із актуальних питань, сучасних досліджень психології.

3.3. Апробація та впровадження сучасних форм безперервної психологічної  освіти педагогів області.

3.4. Збільшення кількості вчителів, які, використовуючи Інтернет, отримують психологічний науково - методичний супровід підвищення професійної кваліфікації.

3.5. Задоволення потреб педагогів області у безперервній освіті.

3.6. Формування загальної інформаційної культури вчителів.

3.7. Створення бази дистанційних спецкурсів за тематичними напрямками.

ІV. Структура сайту «Інтернет-школа психологічної грамотності »

 • 4.1. Основними розділами Сайту є:
 • Сторінка «Вхід в систему», на якій необхідно зареєструватися, щоб отримати доступ до інформації сайту.
 • Головна сторінка, де розміщується актуальна інформація з питань організації пізнавальної діяльності за розділами, запропонованими в         Інтернет-школі психологічної грамотності.
 • Сторінка «Психологічний словник», де подано наукове тлумачення психологічних термінів та понять.
 • Сторінка «Епізоди психологічної мудрості», де представлені підходи до пізнання психічних явищ
 •  Сторінка «Психологічна консультація», на якій надаватимуться консультації викладачами кафедри із проблемних питань, поставлених відвідувачами сайту. 
 • Сторінка «Дискусійний клуб», де відвідувачі  мають можливість  обговорити чи висловити свою думку з приводу актуальних психологічних питань.
 •  Сторінка «Психологічна фільмотека», де буде подана добірка різних за жанрами пізнавально – психологічних фільмів.
 •  Сторінка «Актуальна інформація», на якій буде подаватися поточна інформація про науково – дослідну роботу на кафедрі психології, прийматимуться замовлення на практичну участь у психологічних тренінгах.

4.2. Структура Сайту може змінюватися шляхом створення нових та/або перейменування існуючих розділів (сторінок) у відповідності до мети і завдань І Ш П Г, а також з урахуванням пропозицій та потреб користувачів.

V. Права та обов’язки учасників Інтернет-школи психологічної грамотності

5.1. Незареєстровані учасники (далі – гості) І Ш П Г мають вільний доступ до матеріалів, розміщених на головній сторінці Сайту, призначених для загального користування.

5.2. Для користування повною інформацією сайту учасники мають зареєструватися.

5.3. Зареєстровані учасники мають право:

– доступу до всіх сторінок Інтернет-школи психологічної грамотності;

 • на отримання кваліфікованої психологічної консультації з проблемного питання;
 • на участь у роботі дискусійного клубу, визначення теми обговорення;
 • формулювати запити, замовлення на організацію  різних видів роботи із психологічного пізнання викладачами кафедри.

5.4. Учасник І Ш П Г зобов’язані:

– надати про себе достовірну інформацію при реєстрації;

– ознайомитися з цим Положенням.